Cho thuê thiết bị/ dụng cụ

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị không thường xuyên, Quý khách hàng không phải đầu tư tài chính với chi phí ban đầu lớn - tiết kiệm ngân sách tối đa, không cần lo lắng đến việc bảo hành, bảo trì thiết bị… Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê các thiết bị/ dụng cụ sau:

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra khí xả động cơ diesel - Hand-terminal MDO2-LON

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra đèn LITE 1.2, LITE 3, MLT 3000

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phanh xe tải IW4 EUROSYSTEM, MBT 4250 EUROSYSTEM

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra công suất LPS, HD-3000E
  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phanh xe con IW2 EUROSYSTEM, MBT 2250 EUROSYSTEM

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phuộc nhún xe con MSD 3000
  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe HA - 710