Cho thuê dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm định

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị không thường xuyên, Quý khách hàng không phải đầu tư tài chính với chi phí ban đầu lớn - tiết kiệm ngân sách tối đa, không cần lo lắng đến việc bảo hành, bảo trì thiết bị… Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê các thiết bị/ dụng cụ sau:

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra khí xả động cơ diesel - Hand-terminal MDO2-LON

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra đèn LITE 1.2, LITE 3, MLT 3000

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phanh xe tải IW4 EUROSYSTEM, MBT 4250 EUROSYSTEM

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra công suất LPS, HD-3000E
  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phanh xe con IW2 EUROSYSTEM, MBT 2250 EUROSYSTEM

  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra phuộc nhún xe con MSD 3000
  • Dụng cụ hiệu chuẩn thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe HA - 710